Projekt Hvězda

Projekt „Hvězda“ bude sloužit jako základ k charitativní akci, hvězdou se myslí ta ze základního kurzu, vnitřní část je libovolná, jak bude zpracována,

Velikost – 28 x 28 cm + z každé strany 0,75 cm na záševky,

Podklad – jakákoliv látka

Společný parametr – téma, rozměr, žlutá látka – obdrží zájemkyně v případě zájmu libovolný počet žlutých čtverců,

Termín – říjen 2014,

Bloky budou shromážděny, sestaveny ve vrchní patchworkovou vrstvu, bude dodána středová vrstva a zadní strana, quilt bude prošit a připraven pro prezentaci na regionálních výstavách a po té bude darován.

Podívejte se jak na to…